Bảng giá

BẢNG GIÁ KHẮC DẤU LIỀN MỰC TẠI KhacDauVN.com

Mẫu dấu cần khắc 

Kích thước (mm)

Đơn giá (VND)

Dấu có sẵn (Đã thu, đã chi, PAID, copy, Bán hàng qua điện thoại, Sao y bản chính…) 

14 x 37

80.000

               Khắc dấu tên, Tên + ĐT

14 x 37

 90.000

Dấu chức danh hộp liền mực 

18 x47

110.000

Khắc dấu mã số thuế, công văn đến, công văn đi , đã thu , sao y có tên công ty 

22 x57

130.000

Dấu thay đổi địa chỉ khổ dài 

10 x 70

210.000

Dấu chữ nhật ( tùy nội dung)

 

 

Dấu đã thẩm tra 

27 x 65

25 x 70

38 x 75

40 x 60

260.000

260.000

340.000

340.000

             Dấu tên, chức danh dạng USB

18 x47

  240.000

Dấu cán vuông, Dấu cán tròn

15 x 15

25 x 25

30 x 30

40 x 40

220.000

240.000

290.000

340.000

Dấu elip

20 x 35

30 x 50

170.000

340.000

Dấu ngày tháng năm (thay đổi xoay tay) 

3li

4 li

170.000

210.000

Dấu số nhảy tự động 6 số 

5li

270.000

Dấu chữ ký 

Dấu chữ ký
Dấu chữ ký 

22 x 57

25 x 70

35 x 75